Project #2: Krótki komiks/Short comic book

Jesteś grafikiem? Chcesz spróbować swoich sił w tworzeniu krótkiego, kilkustronicowego komiksu? Napisz do mnie. Opracowuję scenariusz (wykręcony, paranoiczny, na granicy snu, wizji i rzeczywistości), który wkrótce zamieszczę w wersji polskiej i angielskiej.
Czekam na Ciebie.

English version:
Maybe you are a graphic designer? And maybe would you like to check yourself in making a short comic book (few pages)? Write to me.
I’m working at script (weird, paranoid; where there are no borders between dreams, visions and reality), which I’ll publish here soon (in Polish and English version).
I’m waiting for you.

Project #1: Plastikowy motyl – film krótkometrażowy/Plastic butterfly – short movie

Chcesz spróbować swoich sił w realizacji filmu krótkometrażowego? Zapoznaj się z opowiadaniem Plastikowy motyl, które przerabiam na scenariusz i zacznij myśleć jak zdania przełożyć na filmowe sceny.
Wkrótce zamieszczę gotowy scenariusz w formacie pdf, w języku polskim i angielskim.

Opis opowiadania:
Karol Drelewicz, chaotycznie zachowujący się młody chłopak przychodzi na niezapowiedzianą wizytę do psychologa, Edwarda Reczkowiaka. Nieoczekiwany pacjent ma omamy, które traktuje jako integralną część rzeczywistości.
Między postaciami nawiązuje się dialog, będący jednocześnie próbą sił i próbą zrozumienia pomiędzy dwojgiem ludzi.

English version:
Maybe would you like to check yourself in making a short movie? Check out my story: Plastic butterfly (only in Polish for now, but i’m working at English version), which I’m adapting to a script and start thinking how you can change sentences into movie images.
I’ll publish script in pdf format soon (English and Polish version).

What is Plastic butterfly about?
Karol Drelewicz, young, chaotic man comes to unannouced visit to a psychologist, Edward Reczkowiak. The unexpected patient suffers from visual hallucinations. He knows that nobody apart from him can see it, but for him it is the normal part of reality.
There are only two characters in this story. They talk and their talk becomes the test of intellectual strength. Or they attempt to find a way to understand each other.

Przełamujemy granice/Breaking the borders

Powstał dział Projekty/Projects. Zawiera informacje o pracach, które chcę zrealizować wspólnie z innymi, uzdolnionymi w różnych dziedzinach osobami.
Jest adresowany do osób władających językiem polskim, jak i dla osób anglojęzycznych, więc projekty mogą mieć charakter międzynarodowy. Język przestaje być barierą. Teraz ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Sprawdź co chciałbym stworzyć i daj znać co o tym myślisz.

English version:
I created Projekty/Projects section. It contains info about works that I would like to realize with other artists. Projects are adressed to people who speak Polish and also for those who speak English. So that we can realize international projects. Language is not an obstacle. Now, we’re only limited by our imagination.
Check out my ideas and tell me what do you think about them.